fbpx

Rastko Jovanović

Rastko Jovanović

Diplomirani inženjer arhitekture – B.Arch.

Obrazovanje

1990 -1998 Osnovna škola ’’Sava Kovačević’’
1998 – 2002 XIV beogradska gimnazija, prirodno matematicki smer
2003 – 2006 Arhitektonski fakultet , Univerzitet u Beogradu

Zvanje

Diplomirani Inzinjer arhitekture – B.Arch.
Avgust 2006 – Septembar 2008,
Master studije, Arhitektonski fakultet , Univerzitet u Beogradu
Zvanje: Diplomirani inženjer arhitekture – M. Arch.

Adresa

Bul.Oslobodjenja 43, Beograd

Telefon

011 344 9550

Email adresa

info@akvabutik.com

social position