fbpx

Scarabeo

Scarabeo

Elegantne, funkcionalne sanitarije

Posvećenost i ozbiljnost koju je firma uvek pokazivala, zajedno sa kvalitetom svojih proizvoda, omogućile su joj da izgradi ime na domaćem i inostranom tržištu i uspostavi uspešne sporazume o saradnji sa vodećim svetskim proizvodjačima sanitarnih armatura.

Kvaliteti koji karakterišu firmu su razvoj novih ideja i sposobnost da se razvijaju u skladu s promenljivim zahtevima tržišta.

Scarabeo težnja je da umivaonik postavi kao središnju tačka kupatila i uloži sve napore da dosegne nove raspone i modela za sve zahtjevnije tržište.

social position